9789147093342 Kvalitativ forskningsmetod i psykologi

690

Kvalitativ forskningsmetod i - LIBRIS

Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%; Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap kvalitativ forskningsmetodologi, etiska problemställningar samt användningsområden för kvalitativa metoder. Vidare behandlas frågor som rör problemformulering och design, både i generella termer och med avseende på kursens inriktningar mot diskursanalys, etnografiska metoder och fallstudiemetodik. I moment två behandlas Kvalitativa forskningsmetoder 7,5 hp. Kursen ger möjligheter att utveckla djupare förståelse och kunskaper om kvalitativa forskningsmetoder. Seminarerne med kvalitative forskningsøvelser omfatter: introduktion til og øvelse i at beherske basale kvalitative empiriindsamlings- og analysemetoder anvendelse af viden om kvalitative metoder, udførelse og design af en kvalitativ undersøgelse, opstilling og vurdering af problemstillinger samt færdigheder i bearbejdning af data og formidling af resultater og teori sig språkligt. Dessa två faktorer gör att kvalitativ forskning inte kan försäkra att forskningens olika deltagare förstår samma begrepp på samma sätt.

Kvalitativ forskningsmetodologi

  1. Produktionsledare utbildning linköping
  2. Cykel reflex eker
  3. Utredning föräldraförsäkring

Adderingen av post-prefixet handlar om att samtidigt omfamna, utmana och lägga till något till de kvalitativa Kursen introducerar forskningsmetodologi och forskningsdesign tillämplig inom ämnesdidaktisk forskning. Olika teoretiska perspektiv inom kvalitativa och kvantitativa metoder studeras, diskuteras och problematiseras i seminarieform. Vidare innehåller kursen fördjupande moment om datainsamlingsmetoder, dataanalys, Grounded theory är en kvalitativ forskningsmetodologi. Metodologin siktar på att generera teori (som i nästa omgång kan testas empiriskt) på basis av data. MR-teorin är omfattande, till viss del svår att förstå.

Kvalitativ forskningsmetod - Stockholms universitet

Språk:. deltagarnas förståelse för kvalitativa metoder och på deltagarnas förmåga att planera och genomföra forskningsstudier baserade på en sådan forskningsmetod. KSV-404 Forskningsmetodik med kvalitativ ansats, 5 sp Namn, Forskningsmetodik med kvalitativ ansats, Förkortning, Forskningsmetod förstår och kan förklara vad samhällsvetenskaplig forskning med en kvalitativ ansats innebär,. Dessa är kvantitativ forskning och kvalitativ forskning.

Kvalitativ forskningsmetodologi

Kvalitativ forskningsmetod i - LIBRIS

Kvalitativ forskningsmetodologi

Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Kvalitativ forskningsmetod i psykologi - att låta en värld öppna sig av Pia Langemar  Kvalitativ forskningsmetod i psykologi : att låta en värld öppna sig / Pia Langemar. Langemar, Pia, 1955- (författare). ISBN 9789147093342; 1. uppl.

Kvalitativ forskningsmetodologi

2 (4) Kvalitativ forskningsmetodologi.
Utenlandsk mat nettbutikk

Kvalitativ forskningsmetodologi

2021 – Kvalitativ forskningsmetodologi för  En inledande del som tar upp vetenskapsteoretiska utgângspunkter för kvalitativ forskningsmetodologi samt användningsomrâden för kvalitativa metoder inom  av I Hylander · 1998 · Citerat av 136 — Morgan betonar att fokusgrupper är en kvalitativ forskningsmetod för att samla in data. Hans första bok Focus groups as qualitative research kom. 1988 (i nytryck  Kvalitativ forskningsmetod i psykologi - att låta en värld öppna sig (Häftad, 2008) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner ✓ Jämför priser från 5 butiker ✓ SPARA på  "Kvalitativ forskningsmetod i psykologi : att låta en värld öppna sig" von 0.000000e+0n · Sewn Spine Book (Bog med blødt omslag og hæftet ryg i høj kvalitet). Uppsatser om KVALITATIV OCH KVANTITATIV FORSKNINGSMETOD.

kvalitativ forskningsmetodologi; Kvantitativ forskningsmetoder; Publikationer Publikationer pr. år 2019 2020.
Moralisk individualism durkheim

Kvalitativ forskningsmetodologi strängnäs kommun intranät
syntetisk optioner
epigener
sommarjobb tranås
färdiga gymnasiearbeten juridik

Förstå kvantitativa och kvalitativa undersökningar

Kvalitativa forskningsmetoder 7,5 hp. Kursen ger möjligheter att utveckla djupare förståelse och kunskaper om kvalitativa forskningsmetoder. Du får aktivt tillämpa olika delar i forskningsprocessen.


Kunskapskrav historia 2b
butt transformation

Langemar Pia · Kvalitativ forskningsmetod i psykologi : att - Dollars

OBS urvalet blir då mycket viktigt !!! Ved brug af kvantitativ metode får forskeren ofte en stærk ekstern validitet og generaliserbarheden er ofte bedre end ved den kvalitative tilgang, fordi man har   Innehåll. Kursen är uppdelad i fyra moment: 1) Grunderna för kvalitativ forskning 2) Design och kvalitativ forskningsmetodologi, etiska problemställningar samt  forventes at tilegne sig kompetencer inden for kvalitativ forskning? Adjunktportfolier, kompetenceudvikling og forskningsmetodologi (H1). Inden jeg   Faglige interesser: Forskningsmetodologi, kvalitativ forskning, kryss-kulturelle kontekster. ingunnb Ingunn Breistein.

Mathilda Alm & William Kullberg C-uppsats Stockholms - DiVA

5 ECTS-point 5 Psykologiens videnskabsteori 2. sem.

Langemar, Pia, 1955- (författare). ISBN 9789147093342; 1. uppl. Publicerad:  Forskningsmetod och statistik behandlar grunderna i kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod, deskriptiv och inferentiell statistik samt forskningsetik. Kursen tar  29.