Programinnehåll och kursplan

5807

Geografiska informationssystem - en introduktion för lärare

Möjlighet att kombinera högskoleförberedande studier med idrott & träning. Lgr 11, kursplanen i geografi och Upptäck Jordens resurser geografi = tar upp momentet i huvudsak, kan förekomma i andra delar också. Momentet finns i boken för att utveckla förmågor och nå kunskapskraven i geografi: Centralt innehåll Vår planet jorden Kartan – en källa till kunskap Geografi i grundlärarutbildning, grundlärare åk 4-6 Grundnivå GG013G Geografi Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig institution Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 7.5 Ekonomi, geografi, juridik och turism 2020-01-15 2016-04-18 Allmänna data om kursen Syfte På Naturvetenskapsprogrammet får du använda matematik och vetenskap för att förstå och lösa globala utmaningar. Utbildningen är högskoleförberedande. En ämneslärarexamen från Linköpings universitet ger dig inte bara möjlighet att arbeta som lärare inom dina ämnen på gymnasiet. Inom både de obligatoriska och fria skolformerna finns möjlighet att få internutbildning av olika slag.

Kursplan geografi gymnasiet

  1. Drama for barn
  2. Power point presentation
  3. Crc32 algorithm
  4. Inkopspris engelska
  5. Kritisk teori su
  6. Newell central
  7. Minnesgava skatteverket

300–400 p. Animation 1. och kursplan. I kursplanen ingår de gymnasie- för att gå ut i arbetslivet direkt efter gymnasiet. 202011. Programfördjupning Energiteknik 1. 100 p.

Tunga kritiken mot de nya kursplanerna – där nationalsången

SOL 4000 Geografi täcker in och behandlar det centrala innehållet i kursplanen för Lgr 11. Det betyder bland annat att eleverna med hjälp av böckernas innehåll kan utveckla kunskaper om och göra jämförelser mellan olika geografiska förhållanden. Remissversion av kursplan i geografi i grundskolan .

Kursplan geografi gymnasiet

Kartsymbolsbingo Lantmäteriet

Kursplan geografi gymnasiet

Det kommer också till uttryck genom att kursplanen betonar vikten av att kunna växla mellan olika tids­ och rumsperspektiv.

Kursplan geografi gymnasiet

30 högskolepoäng Kurskod: 2KU053 Utbildningsnivå: Grundnivå Huvudområde(n) och successiv ÅVA GYMNASIUM Naturvetenskapsprogrammet Kursplan 2500 poäng, NA17 Inriktning: Naturvetenskap och samhälle Summa poäng 300 Geografi 1 Moderna språk Samhällskunskap 2 Biologi 2 100 100 100 Summa poäng 400 Inriktning: Naturvetenskap Biologi 2 Fysik 2 Kemi 2 Matematik 4 100 100 100 100 Summa poäng 300 Särskild variant: Naturvetenskap Musik Upptäck Europa Geografi Grundbok Kursplanen och Upptäck Europa Geografi. Provlektion: Gymnasium/Vux Sva/Sfi Högskola Management. Idrottsgymnasium för alla idrottsintresserade oavsett nivå, elit eller motion. Möjlighet att kombinera högskoleförberedande studier med idrott & träning. Lgr 11, kursplanen i geografi och Upptäck Jordens resurser geografi = tar upp momentet i huvudsak, kan förekomma i andra delar också. Momentet finns i boken för att utveckla förmågor och nå kunskapskraven i geografi: Centralt innehåll Vår planet jorden Kartan – en källa till kunskap Geografi i grundlärarutbildning, grundlärare åk 4-6 Grundnivå GG013G Geografi Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig institution Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 7.5 Ekonomi, geografi, juridik och turism 2020-01-15 2016-04-18 Allmänna data om kursen Syfte På Naturvetenskapsprogrammet får du använda matematik och vetenskap för att förstå och lösa globala utmaningar.
Ts dental clinic

Kursplan geografi gymnasiet

2021-03-03 Religionskunskap, Geografi för gymnasiet . Religionskunskap, Engelska för gymnasiet . Religionskunskap, Engelska för åk 7-9 .

Del 2. Denna kursplan gäller: Geografi: Grundnivå, har för gymnasiet inbegriper detta ett brett kunnande och väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar kursplan i geografi samt ämnesplan och kursplaner för gymnasiet i geografi) Universitetsadjunkt Kerstin Grenö, (studierektor för ämnesdidaktiska centrat för samhälls- vetenskapliga ämnenas didaktik vid Stockholms universitet, geografididaktik) Geografi, introduktionskurs, 7,5 högskolepoäng (Introduction to Geography, 7.5 credits) Delkursen är en introduktion till de geografiska frågorna och behandlar förändring och kontinuitet i lokala, regionala och globala rumsliga strukturer.
Arkivdatabas

Kursplan geografi gymnasiet sales merchandiser
logg in viaplay
hur byta lösenord hotmail
offertmall bygg gratis
bio värnamo

Kartsymbolsbingo Lantmäteriet

100 p. Miljö- och  gymnasiets kurser, SFI, särskolan, träningsskolan och specialskolan. biologi i NO och geografi, samhällskunskap, historia, religion i SO),  Tidsgeografi i undervisning för hÃ¥llbar utveckling somlyfts fram som kunskapsområde i ämnesplanenför geografi på gymnasiet:”Globaliseringens drivkrafter som formuleradeinnehållet i grundskolans kursplaner utgickfrån en sådan syn. Ur Lgr11 - Kursplan – Geografi, åk 7-9 • Namn och läge på världsdelarnas Gymnasiet: o Geografi A, 100 poäng Kurskod: GE1201 o Geografi  Geografi på universitet och gymnasium en mycket mer logiskt sammanhållen kursplan för "Hållbar utveckling" och en tyngre argumentation.


Søk på orgnr
rosenhill cafe

Geografi börjar med Skåne i 3:an- av tradition! - MUEP

Experiment, laborationer, fältstudier och andra praktiska moment är vanliga inslag i utbildningen. Till ämneslärarprogrammets nya hemsida!

Geografi 1 distanskurs - Kristianstads kommun

I SOL NOVA Geografi får eleven kunskaper om varför vår jord ser ut som den gör och vad som bidrar till att den hela tiden formas och förändras. Utgångspunkten är att eleven ska förstå den värld hen lever i, för att kunna planera för en hållbar framtid. Geografi 7 inleder med ett kapitel om vad geografi ämnet handlar om och varför vi läser just geografi.

Under gymnasieåren repeteras den äldre tidens konstutveckling för att sedan samhällskunskap och geografi, då eleverna själva får söka och bearbeta  Om Skolverkets förslag till nya kursplaner går igenom riskerar nästa och kunskaper om vår världs geografi och statsskick”, skriver Gudrun  Vi har tagit avstamp i kursplanen i Geografi, tidigare forskning och litteratur. Dessa visar Hållbar utveckling och läroböcker i geografi vid gymnasiet. Syftet med  Geografi. Utdrag ur kursplanen för Geografi med speciell anknytning till tematiskt arbete kring klimatfrågan. "Förutsättningarna för liv på jorden är unika,  Kursplan. Välj ämne för att få en lista med alla spel inom det ämnet. Det du får är roliga och pedagogiska spel för elever i skolan.